NAVİGASYON
NAVİGASYON

Doğaya Dönüşüm


E-Dönüşüm Uygulamalarının Çevreye Etkileri


Zaman geçtikçe dijitalleşen dünya sayesinde elektronik uygulamalar da dijital ortamda yerini almaya başladı. Muhasebe sistemlerinin ve fatura süreçlerinin dijital ortamda yerini alması gerek ülkemiz gerekse dünya genelinde milyonlarca ağacın kesilmesinin önüne geçmektedir. Son 10 yıl içerisinde ve E-Dönüşüm uygulamaları sayesinde faturalar, makbuzlar, biletler, adisyonlar elektronik ortamlarda düzenlenebilir ve saklanabilir hale geldi.

Muhasebe portalları ve Gelir İdaresi Başkanlığının sistemleri üzerinden düzenlenen faturalar, biletler, makbuzlar ve gerekli diğer bütün mali değeri olan evraklar E-Dönüşüm uygulamaları ile birlikte kağıda dökülmeden bilgisayarlarda saklanması mümkün hale gelmiştir. E-Defter, Defter Beyan uygulamaları gibi hem bilanço esasına göre defter tutan işletmeler hem de işletme defteri tutan işletmeler için de defter tasdik gibi maliyetlerin önüne geçilerek oldukça büyük gelişmeler kat edilmiştir. Ayrıca tasdik edilmeyen bu defterler için kağıtlar da harcanmayacağından dolayı her yıl yüzlerce sayfa kağıt otomatik olarak geri dönüşüme girmiş olmaktadır.

Her geçen yıl E-Dönüşüm uygulamalarına işletmelerin geçiş yapmalarını mümkün hale getirmek ve E-Dönüşüm dünyasına daha fazla işletmenin katılmasını için Gelir İdaresi Başkanlığı E-Dönüşüm uygulamalarına geçiş sınırları alt seviyelere indirgemektedir. 2022 yılındaki yüksek enflasyon ile birlikte işletmelerin gelirleri anormal şekilde yükseldiğinden dolayı 2023 yılında birçok ticari işletme E-Defter, E-Fatura sınırlarının üstünde kalacağı ve E-Dönüşüm uygulamalarına geçiş yapacağı ön görülmektedir.
 

Depolama ve Arşivleme

E-Dönüşüm uygulamaları sayesinde milyonlarca ağaç kesilmek yerine dünyaya hizmet etmeye devam etmektedir. E-Dönüşüm uygulamaları ile yalnızca ağaçlar korunmayacağı gibi E-Dönüşüm uygulamaları sonucunda işletmeler dijital depolama sistemi ile tek tuşla çok eski evraklara ulaşım sağlayabilmektedirler. Arşivlenme sorunu ortadan kalkacağı için depolama maliyetleri de işletmeler için ortadan kalkmaktadır.

Ülkemizin önde gelen özel entegratörü EDM bilişim, TEMA vakfı ile yıllık 25 Bin Fidan dikim organizasyonu gerçekleştirerek, E-Dönüşüm süreçlerini sadece kağıt kurtararak değil, daha çok orman oluşturarak desteklemekte ve desteklemeye devam etmektedir. E-Dönüşüm uygulamaları Türkiye’de 2012 yılında kullanılmaya başlansa da her yıl yavaş yavaş bütün sektörler E-Defter, E-Fatura uygulamalarına geçiş yapmaktadır.
 

E-Arşiv Fatura ve Doğaya Etkisi

01.01.2020 tarihinden itibaren E-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmanın zorunluluğu ile ağaçların kesilmesi konusunda etkili tasarruflar edilmiş olundu. 01.01.2020 yılında yürürlüğe giren E-Arşiv Fatura sistemi sayesinde mükellefler artık 5 Bin TL üzeri olan yurtiçi faturalarını kağıt fatura olarak değil de elektronik yöntemler ile düzenleyebilecek ve elektronik yöntemler ile faturalarını saklayabilecekti. Ayrıca mükellefler bu faturaları yine elektronik ortamlar aracılığı ile düzenledikleri E-Arşiv Faturaları müşterilerine gönderimi sağlayarak kargo vb. gibi gereksiz masrafların da önüne geçmiş oldu.

E-Arşiv fatura uygulamasında daha sonraları bu sınır 2 Bin TL’nin altına düşürüldükten sonra artık sisteme neredeyse ülkenin tamamı kullanmaya başladı, doğal kaynakların korunmasında ve hayatımızın daha fazla yeşil kalmasında etkili oldu. E-Arşiv fatura uygulaması sayesinde fatura koçanı, tasdik ücretleri, kargo ücretleri ve depolama ücretlerinden tasarruflar edilerek daha çevreci bir ortam meydana geldi.
 

E-Defter Uygulamalarının Çevreye Kattıkları

13.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren E-Defter uygulamaları o yıllardan bu günlere dek ticari işletmeler tarafından doğaya katkı sağlamaktadır. Hem isteğe bağlı olarak hem de bazı kanuni şartlar ile sınırlı olarak kullanılabilen E-Defter uygulamaları 2011 yılından bu günlere kadar E-Defter uygulamalarına geçiş şartları her geçen gün yükselerek bilanço usulüne göre defter tutan işletmelerin defterlerini Elektronik ortamda tutmaları sağlanmaktadır.

Doğaya belki de en çok fayda sağlayan E-dönüşüm uygulaması, E-Defter uygulamasıdır. E-Defter uygulamasına geçiş yapan bir mükellef ticari defterlerini artık kağıt ortamında tutmayacağı için her yıl yüzlerce sayfa defter tasdik etmek zorunda kalmadan ticari faaliyetlerini sürdürebilecektir. Ayrıca E-Defter tutan bir mükellef defter tasdik ücretlerinden de kurtularak tamamen bir çevreci yapıya bürünmüş olmaktadır.
 

E-SMM Doğaya Dolaylı Yoldan Etkileri

Serbest meslek erbabı olarak faaliyetlerini devam ettiren meslek mensupları 01.06.2020 tarihinden itibaren hiçbir şekilde kağıt olarak Serbest Meslek Makbuzu düzenleyemeyeceklerdi. Mali Müşavirler, Avukatlar, Sanatçılar gibi ilmi bilgi ile kazançlarını sağlayan işletmeler serbest meslek erbabı sayıldığından dolayı bu kişiler 01.06.2020 tarihinden itibaren E-SMM uygulamalarına başvuru yaparak sonrasında herhangi bir entegratör firma ile anlaşmaları gerekiyordu.

Makbuzlarının tamamını elektronik ortamda düzenlemek zorunda olan Serbest Meslek Erbapları E-Dönüşüm uygulamaları sayesinde gelirlerini elektronik ortamda kontrol ederek hızlı ve çevreci bir şekilde müşterilerine mail olarak gönderebiliyor ve otomatik entegratör kayıtları sayesinde muhasebe kayıtlarını tek tuşla yapabilmektedirler. Bütün bu kolaylıklar sayesinde de oldukça çevreci bir yapı meydana gelmiş olmaktadır.